De Stichting

Ontstaansgeschiedenis van de Stichting Beheerschap Boekelermeer

Op 9 februari 2000 is ten overstaan van notaris mr. G.J. van Leersum de Stichting Beheerschap Boekelermeer opgericht. De stichting dankt haar bestaan aan het feit dat de gemeente Alkmaar begin jaren negentig heeft besloten dat bij c.q. na het verkopen van grond in de Boekelermeer een beheersorganisatie zal worden opgericht die tot taak zal hebben het beheer en het onderhoud van het bedrijventerrein Boekelermeer. Daarnaast dient deze beheersorganisatie tot doel te hebben het behoud c.q. de bevordering van een goed uiterlijk aanzien en vestigingsklimaat van het bedrijventerrein en de ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen. Tevens is destijds besloten dat de bevoegdheden van de beheersorganisatie zich niet zullen uitstrekken tot de publiekrechtelijke taken van de gemeente Alkmaar.